Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čo je Bonsaj...??

10. 6. 2006

Bonsaj (Bonsai)

Původní zemí bonsaje bylo mylně předpokládané Japonsko, ve skutečnosti se umění pěstování miniaturních stromů v nádobách objevilo v starověké Číně, asi před 2 tisíci lety.

BONSAJ (BONSAI) A JEJÍ OBECNÝ POPIS.
V překladu z japonského "bonsaj", což znamená „rostlina v ploché nádobě“. Původní zemí bonsaje bylo mylně předpokládané Japonsko, ve skutečnosti se umění pěstování miniaturních stromů v nádobách objevilo v starověké Číně, asi před 2 tisíci lety. Do Japonska se umění pěstovat bonsaje dostalo až v 6. století n.l., spolu s budhismem. Zde se umění pěstování bonsají dostalo dalšího vývoje. A právě odtud začalo svůj vítězný pochod po celém světě. Japonsko vzalo na sebe roli zprostředkovatele mezi Čínou a Západem. Právě v zemi vycházejícího slunce byl způsob pěstování bonsaje zlepšený a uspořádaný. Umění moderního pěstování bonsaje vzniklo na začátku 20. století. Hlavním cílem tohoto umění je za pomoci neustálého hledání nových forem vytvořit z obyčejných a exotických stromů, vypěstovaných v přírodních podmínkách, bonsaje (bonsai). Na rozdíl od tradičního, čínského, je pro japonskou bonsaj charakteristická větší elegance.

Stejně jako ostatní druhy východního umění, je i japonská bonsaj (bonsai) nejenom komplexem operací o vypěstování miniaturního stromku v nádobě. Je to v podstatě celá filosofie, která od člověka, který se o bonsaje zajímá, vyžaduje a klade určité nároky na jeho osobu, a to především spravedlivost, moudrost, srdečnost, ohleduplnost. Evropský člověk však japonskou filozofii může pochopit jen těžko, nicméně pro dosažení úspěchu je minimálně nutné, aby se k bonsaji choval vážně a projevil jí maximální pozornost a lásku. Při správném a pečlivém pěstování může žít po stovky let a stát se symbolem, spojujícím celé generace.

Z dochovaných poznatků víme, že umění pěstování bonsají dosáhlo největšího rozkvětu v období rozmachu a blahobytu společnosti. V poslední době se bonsaj (bonsai) stává oblíbenou i u nás. V moderním chápání znamená bonsaj (bonsai) miniaturní strom v květináči. Od obyčejné pokojové rostliny se bonsaj (bonsai) liší velikostí, která však proporcionálně vyhovuje normálnímu stromu. V podstatě je bonsaj přesnou, avšak zmenšenou kopií stromu, vyrostlého v přírodních podmínkách.

Tradiční bonsaj (bonsai) musí odpovídat následujícím požadavkům:

- Kmen: Musí být silný, s viditelně zvýrazněným základem kořenového systému.
- Linie větví: Musí být jasné a ostré.
- Kmen i větve: Představují kostru rostliny a musí být i skrze listy dobře a zřetelně vidět.
- Bonsaj (bonsai) musí být shodná se stromem téhož druhu, vyrůstajícího v přírodních podmínkách.
- Nádoba: Musí mít jednoduchou formu a nenápadné zbarvení.
Strom i nádoba: Musí být v kompoziční shodě.

Bonsaj (bonsai) se dělí podle formy a rozměru.